icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Ventilatie

Uitleg over de werking van het ventilatiesysteem

Er staat een puntje in het display van de WTW unit?

Dit is geen storing maar een melding die vanuit zichzelf weer zal verdwijnen. Een rode punt op het display geeft aan dat de bypass in de WTW unit is geopend.

Wat betekent het rode puntje op het scherm van de ventilatie unit?

Een rood puntje op het scherm naast de 1, geeft aan dat de bypass in werking is. Er is dus geen sprake van een storing. De intelligente regeling in de ventilatie unit bepaalt aan de hand van de buitentemperatuur wanneer het zomer is. Is de buitentemperatuur in de zomer koeler dan de binnentemperatuur, dan wordt de bypass automatisch geopend. Wanneer de bypass geopend is, gaat de afvoerlucht niet door de warmtewisselaar en wordt de binnenkomende lucht niet opgewarmd.

Ik ruik rioollucht.

De sifon onder de ventilatie unit dient als stankslot. Als de sifon leegstaat kunt u rioollucht ruiken. Als dat het geval is, vul de sifon dan weer bij.

Meer informatie
Ik hoor een borrelend geluid in de installatiekast.

Het borrelende geluid in de installatiekast dat afkomstig is van de afvoer van de ventilatie unit kan verholpen worden door de sifon bij te vullen met water. Mocht dit niet baten dan kunt u nog de...

Meer informatie
Het luchtalarm gaat af, wat moet ik doen met de ventilatie?

In het geval van een luchtalarm, zet u uw ventilatie uit. Dit doet u door de stekker uit van de ventilatie unit uit het stopcontact te trekken. Dit is de grijze stekker in het stopcontact op de groepenverdeler in de installatiekast.

De ventilatie unit geeft een storingscode A6/A7 weer.

Deze storing kan voorkomen als het buiten erg koud is. U kunt de storing verhelpen door de ventilatie unit gedurende vijf minuten spanningsloos te maken. Dit doe u door de stekker uit het stopcontact te nemen of door de unit in de groepenkast uit te schakelen. Als de storing direct terugkomt, neem dan contact op met het storingsnummer dat bij u bekend is.

Er komt koude lucht uit de ventilatieroosters.

De doeltemperatuur van het ventilatiesysteem is standaard ingesteld op 20°C. Als u de doeltemperatuur van uw verwarming op uw thermostaat hoger heeft ingesteld dan 20°C, kan de ventilatielucht koud aanvoelen vanwege het temperatuurverschil. Daarom adviseren wij om de doeltemperatuur van de verwarming niet hoger in te stellen dan de temperatuur van het ventilatiesysteem. De doeltemperatuur van het ventilatiesysteem kunt u aanpassen op de ventilatie unit in de installatiekast (niet op de thermostaat in de woonkamer).

Het is erg warm in de woning.

Als het te warm wordt in uw woning, zet dan allereerst de thermostaat van de verwarming laag. Vervolgens kunt u uw ventilatiesysteem zo instellen dat er geen warme buitenlucht wordt toegevoerd....

Meer informatie
De LED lampjes op de CO2-sensor knipperen rood.

Wanneer alleen het rode LED lampje knippert, betekent het dat er geen verbinding is tussen de ventilatie unit en de bediening. Deze kunt u herstellen door de volgende stappen te doorlopen. Haal allereerste de stekker uit de ventilatie unit, wacht vervolgens tien tellen en stop de stekker weer in het stopcontact. Druk dan het ronde knopje op uw CO2-sensor in totdat alle LED lampjes knipperen. Uw verbinding is hersteld.

Het LED lampje op de CO2-sensor is groen/oranje/rood.

De CO2-concentratie in uw woning wordt weergegeven met behulp van drie LED lampjes met ieder zijn eigen kleurcode. Afhankelijk van die kleurcode wordt uw ventilatiesysteem aangestuurd. Een rood lampje betekent dat uw woning meer ventilatiebehoefte heeft dan wanneer het lampje oranje of groen is. De sensor stuurt dan het ventilatiesysteem aan waardoor uw woning intensiever wordt geventileerd. Let op: een rood of oranje lampje betekent dus niet dat er een storing is, maar geeft enkel aan dat uw woning intensiever geventileerd wordt.

Hoe werkt de bypass van het ventilatiesysteem?

De intelligente regeling in de ventilatie unit bepaalt aan de hand van de buitentemperatuur wanneer het zomer is. Is de buitentemperatuur in de zomer koeler dan de binnentemperatuur, dan wordt de bypass automatisch geopend. Wanneer de bypass geopend is, gaat de afvoerlucht niet door de warmtewisselaar en wordt de binnenkomende lucht niet opgewarmd.

Het scherm van de ventilatie unit geeft de melding ‘FILTER’.

De melding ‘Filter’ geeft aan dat uw filters vervangen moeten worden. De filters dienen eens per half jaar vervangen te worden.

Meer informatie
Er wordt warme lucht in de woning geblazen in de zomer.

Vind u de inblaastemperatuur te hoog en blijft de bypass dicht (er brand dan geen rood puntje op het scherm van de ventilatie unit), verlaag dan de comforttemperatuur. Dit doet u door op de ventilatie unit de thermometer toets (rechtsonder) drie seconden ingedrukt te houden. Vervolgens kunt u de temperatuur aanpassen met de pijltjes toetsen. Bevestig de gewenste temperatuur door op OK te drukken.

Er wordt koude lucht in de woning geblazen in de winter.

Als u de inblaastemperatuur te laag vind, controleer dan allereerst of het rode puntje op het scherm van de ventilatie unit brandt. Zo ja, houdt dan de thermometer toets op het scherm gedurende twee seconde ingedrukt zodat de comforttemperatuur verschijnt. Pas dan met de pijltjestoetsen de temperatuur aan en bevestig met OK. Zorg dat deze temperatuur hoger of gelijk staat aan de temperatuur van de kamerthermostaat (bijvoorbeeld 20 of 21 graden).

Moet ik mijn ventilatiesysteem onderhouden?

De filters zijn minimaal eens per half jaar aan vervanging toe en moeten elke twee of drie maanden gereinigd te worden. U kunt uw filters reinigen door ze schoon te zuigen met een stofzuiger. In...

Meer informatie
Hoe bedien in mijn CO2-sensor?

Om een goed leefklimaat in uw woning te realiseren wordt uw ventilatiesysteem aangestuurd door een CO2-sensor. De sensor kan gebruikt worden om behoefte afhankelijk te ventileren. Aan de hand van...

Meer informatie
Hoe werkt het ventilatiesysteem?

Uw woning is uitgerust met een gebalanceerd ventilatiesysteem dat zorgt voor optimaal gebruikersgemak en een gezond leefklimaat voor u als bewoner. Ventileren betekent dat vervuilde binnenlucht wordt vervangen door schone buitenlucht. De lucht in uw woning wordt vervuild door CO2 productie bij ademen, vochtproductie bij koken, douchen, wassen en drogen, schoonmaken enzovoorts. Vroeger ging het ventileren van een woning bijna vanzelf; de frisse lucht kwam via kieren en spleten de woning binnen. Door de huidige luchtdichte bouwwijze en goede kierdichting bij deuren en ramen, moet u er zelf opletten dat uw woning goed geventileerd wordt. Hieronder wordt de werking en bediening van het gebalanceerde ventilatiesysteem nader toegelicht. Om voldoende te ventileren is uw woning uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem dat gelijktijdig binnenlucht via toiletruimte, badkamer en keuken afzuigt en buitenlucht in de slaapkamers en woonkamer blaast. Doordat de luchtstromen elkaar ‘passeren’ in een warmtewisselaar, wordt warmte van de af te voeren binnenlucht over gedragen op de verse buitenlucht. De ventilatielucht wordt hiermee tijdens de stookperiode voorverwarmd. De woningen zijn uitgerust met een CO2-gestuurd WTW-systeem. Op basis van het CO2-niveau en de temperatuur in de woning bepaalt het systeem continu hoeveel verse lucht moet worden aan- en afgevoerd. Alleen de werkelijk nodige hoeveelheid lucht wordt aangevoerd, zodat er geen energie wordt verspild aan het opwarmen van overtollige lucht. ’s Winters verwarmt de WTW-unit de in te blazen lucht eerst voor. Dit bespaart weer energie voor het verwarmen van de woning. Op warme dagen wordt de warme lucht afgevoerd en wordt ’s avonds koele lucht in de woning geblazen.

Kan ik met mijn ventilatiesysteem ook koelen?

De mechanische ventilatie heeft geen koelfunctie. Wordt het binnen te warm, dan kunt u de thermostaat van de vloerverwarming op de laagstand zetten (circa 15°C). Bij warme buitentemperaturen raden...

Meer informatie
Mijn vraag staat er niet bij ...

Als uw vraag niet beantwoord wordt via de “veelgestelde vragen” kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag! Bel ons of vul het contactformulier in.

Neem contact op