HomeProjecten Duiven, Alliander

Duiven, Alliander

Meer dan 5.700 m2 pv-panelen dragen eraan bij dat Alliander in Duiven een energiepositief gebouw heeft gekregen. Het totale vermogen is 1,5 MW. Vanuit onze ontwikkeling is bedacht de pv-panelen een dubbele functie te geven; enerzijds energieopwekking, anderzijds als pv-dakconstructie (carport).

Feiten & cijfers

+